SK

Obec Ižipovce

Oficiálna webová stránka obce

O Obci

Malebná obec, rozprestierajúca sa v strednej časti Liptovskej kotliny pod Chočskými vrchmi, v nadmorskej výške 598 m.n.m. Obec leží vo veľmi peknom a turistmi vyhľadávanom prostredí - v blízkosti Prosieckej doliny a vodného diela Liptovská Mara.

Počet obyvateľov obce k 31.12.2017 : 88  

História obce Ižipovce

Obec Ižipovce vznikla na majetku patriacom do chotára obce Sielnica. Územie sa spomína už v roku 1286 (Selniche), ktoré kráľ Ladislav IV. (1260-1290) daroval Benediktovi a Štefanovi, synom Kevela.

Prvá zmienka o majetku neskorších Ižipoviec je z roku 1304, keď zeman Ižip ( maď. Izsép) kúpil časť majetku, dovtedy zvaného latinsky Moecha (špinavý, nečistý). S týmto Ižipom je nepochybne spojený vznik osady v prvej polovici14. storočia.

V roku 1391 sa s pomína obec ako "Kewelhaza", alebo "Isipfalva", pred tým majetok služobníkov Liptovského hradu povýšených do zemianskeho stavu.

Neskôr patrila rodinám Dobákovcov, Čemickovcov a iným drobným zemanom, ktorí v obci aj bývali. V 16. storočí obec pozostávala iba zo zeminaskych kúrií, ktorých tu bolo v roku 1584 desať.

V roku 1784 mala obec 33 domov a 192 obyvateľov, z toho 41 zemanov, v roku 1828 mala 19 domov a 184 obyvateľov. Ižipovce boli v tomto období osadou s výlučne zemanským obyvateľstvom.

Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo poľnohospodárstvom, tkaním súkna, kováčstvom, stolárstvom, výroubou handričkových korovcov a pod. Obec zachvátilo v priebehu 18. a 19. storočia niekoľko požiarov, preto najmä v prednej časti sa nenachádzajú drevené obytné budovy, ale len murované domy so sedlovou strechou, mnohé z nich sú tu často neobývané.

V novodobej histórii počas 2. svetovej vojny (20. storočie) sa obec zapojila do Slovenského národného povstania.

S účinnosťou od 3. apríla 1976 sa obec Ižipovce zlúčila s obcou Liptovská Sielnica a opätovne sa osamostatnila k 1. februáru 1992.

NÁZVY OBCE SA V PRIEBEHU ROKOV MENILI:

  • 1391 Selniche, que nunc vocatur Isipfalva (..."ktoré je teraz Ižipovcami nazývané...")
  • 1506 Izipfalwa
  • 1521 Izyphaza
  • 1525 Isypowycz
  • 1773 Ižipowice
  • 1786 Ižipovce
  • 1860 - 1918 Izsépfalu

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app