SK

Obec Ižipovce

Oficiálna webová stránka obce

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Ižipovce

Sídlo: Ižipovce 35, 032 23 Ižipovce

IČO: 30230390

DIČ: 2020580628

Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Fedáková - starostka obce

e-mail: ocu.izipovce@gmail.com

tel. č.: 044/55 972 40

   

     Obec Ižipovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app