Obec Ižipovce

Adresa obecného úradu:

Ižipovce 35

032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 302 303 90

DIČ: 2020580628

tel: 044/5597 240     

e-mail: obec.izipovce@stonline.sk

Číslo účtu VÚB banka 29321342/0200

Prima Banka IBAN SK6356000000008155502001

www.obec-izipovce.sk

                     

Obecný úrad - stránkové hodiny:
pondelok: 07:00 hod do 13:00 hod
utorok:      nestránkový deň
streda:      07:00 hod do 15:00 hod           
štvrtok:     nestránkový deň
piatok:      nestránkový deň

                                

Starosta obce: Karol Kováč  0903 725 325

Zástupca starostu obce: Michal Guráň 0908 527 763

Poslanci: Michal Guráň, Ing. Monika Kostolná, Ing. Pavel Krištofík, Tomáš Franko, Bohuš Janek

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 : 88

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia